SIMPLIFIED " GeOgRaPhY" STATE BOARD LECTURE SERIES
सिम्प्लिफाईड भूगोल स्टेट बोर्ड लेक्चर सिरीज मध्ये इयत्ता 4 थी ते 12 वी पर्यंतच्या सर्व पुस्तकांचा यात समावेश आहे. या प्रत्येक पुस्तकाची PDF आपल्या MPSCSIMPLIFIED(Official) या Telegram चॅनेलवर उपलब्ध करुन दिली आहे. चॅनेल Join करुन तुम्ही तेथून Download करु शकता.
सिम्प्लिफाईड महाराष्ट्राचा भूगोल STATE BOARD इ.4 थी. MPSC Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
?महाराष्ट्राचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.4 थी सविस्तर विश्लेषण आहे. ? महाराष्ट्राच्या भूगोला संदर्भातील सर्व घटकांचा समावेश केलेला आहे. एकाच व्हिडिओमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राचा भूगोल या विषयाची उजळणी करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भारताचा भूगोल STATE BOARD इ.5 वी . MPSC Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
? भारताचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.५ थी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? भारताच्या भूगोला संदर्भातील सर्व घटकांचा समावेश केलेला आहे. एकाच व्हिडिओमध्ये संपूर्ण भारताचा भूगोल या विषयाची उजळणी करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भूगोल STATE BOARD इ.6 वी. भाग-1 MPSC Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
? भारताचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.6 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? भारताच्या व जगाच्या भूगोला संदर्भातील सर्व घटकांचा समावेश केलेला आहे. इयत्ता 6 भूगोल भाग-1 भारताचा व जगाचा भूगोल या विषयाची उजळणी करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भूगोल STATE BOARD इ.6 वी. भाग-2 MPSC Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
? भारताचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.6 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? भारताच्या व जगाच्या भूगोला संदर्भातील सर्व घटकांचा समावेश केलेला आहे. इयत्ता 6 भूगोल भाग-1 भारताचा व जगाचा भूगोल या विषयाची उजळणी करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भूगोल STATE BOARD इ.7 वी. भाग-1 MPSC Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
? भारताचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.7 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 7 भूगोल भाग-1सुर्य, चंद्र, पृथ्वी, जलावरण, सागरतळ रचना व निक्षेप, सागरजलाचे तापमान व क्षारता, सागरजलाच्या हालचाली या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भूगोल STATE BOARD इ.7 वी. भाग-2 MPSC Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
? भारताचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.7 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 7 भूगोल भाग-2 अफ्रिका खंड, उत्तर अमेरिका खंड, दक्षिण अमेरिका खंड, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ब्राझील, इजिप्त, टांझानिया, दक्षिण आफ्रिका या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भूगोल STATE BOARD इ. 8 वी. भाग-1 MPSC Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
? भारताचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.8 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 8 वी भूगोल भाग-1 ▪️अवकाश भरारी ▪️पृथ्वीचे अंतरंग ▪️मंद भू हालचाली ▪️शीघ्र भू हालचाली ▪️खडक व खडकांचे प्रकार ▪️अपक्षय व मृदा ▪️अपक्षरण कारके भाग 1 ▪️अपक्षरणकारके भाग 2 या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भूगोल STATE BOARD इ. 8 वी. भाग-2 MPSC Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
? भारताचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.8 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 8 वी भूगोल भाग-2 ▪️मानव व नैसर्गिक पर्यावरण ▪️मानवी वस्ती ▪️प्राथमिक व्यवसाय ▪️द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय ▪️अंटार्टिका खंड ▪️ऑस्ट्रेलिया खंड ▪️युरोप अंड ▪️जर्मनी ▪️इटली ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड महाराष्ट्राचा भूगोल STATE BOARD इ. 9 वी. भाग-1 MPSC By Nagesh Pratil
? महाराष्ट्राचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.९ वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये महाराष्ट्राच्या भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 9 वी भूगोल भाग-1 ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे. ❇️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive
सिम्प्लिफाईड महाराष्ट्राचा भूगोल STATE BOARD इ. 9 वी. भाग-2 MPSC | By Nagesh Patil
? महाराष्ट्राचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.9 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये महाराष्ट्राच्या भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 9 वी भूगोल भाग-2 मध्ये ▪️व्यवसाय ▪️शेती ▪️उद्योग ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड महाराष्ट्राचा भूगोल STATE BOARD इ. 9 वी. भाग-3 MPSC | By Nagesh Patil
? महाराष्ट्राचा भूगोल स्टेट बोर्ड इ.9 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये महाराष्ट्राच्या भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 9 वी भूगोल भाग-3 मध्ये ▪️वाहतूक, संदेशवहन व पर्यटन ▪️लोकसंख्या ▪️प्रादेशिक विकास ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भारताचा प्राकृतिक भूगोल STATE BIARD इ.10 वी.भाग-1 MPSC | By Nagesh Patil
? भारताचा प्राकृतिक भूगोल स्टेट बोर्ड इ.10 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भारताच्या प्राकृतीक भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 10 वी भारताचा प्राकृतिक भूगोल भाग-1 मध्ये ▪️भारतातील स्वभाविक विभाग ▪️उत्तरेकडील पर्वतमय प्रदेश ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भारताचा प्राकृतिक भूगोल STATE BIARD इ.10 वी.भाग-2 MPSC | By Nagesh Patil
? भारताचा प्राकृतिक भूगोल स्टेट बोर्ड इ.10 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भारताच्या प्राकृतीक भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 10 वी भारताचा प्राकृतिक भूगोल भाग-2 मध्ये ▪️उत्तर भारतीय मैदान - वाळवंट ▪️उत्तर भारतीय मैदान - पश्चिम ( पंजाब व हरियाणा) ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भारताचा प्राकृतिक भूगोल STATE BIARD इ.10 वी.भाग-3 MPSC | By Nagesh Patil
? भारताचा प्राकृतिक भूगोल स्टेट बोर्ड इ.10 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भारताच्या प्राकृतीक भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 10 वी भारताचा प्राकृतिक भूगोल भाग-3 मध्ये ▪️ उत्तर भारतीय मैदान- मध्य-पूर्व त्रिभुज प्रदेश ▪️द्विपकल्पीय पठारी प्रदेश- मध्यवर्ती उच्चभूमी ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड भारताचा प्राकृतिक भूगोल STATE BIARD इ.10 वी.भाग-4 MPSC | By Nagesh Patil
? भारताचा प्राकृतिक भूगोल स्टेट बोर्ड इ.10 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भारताच्या प्राकृतीक भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 10 वी भारताचा प्राकृतिक भूगोल भाग-4 मध्ये ▪️द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश-दख्खन ▪️घाट, किनारी मैदाने आणि द्वीपसमूह ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड जगाचा प्राकृतिक भूगोल STATE BIARD इ.11 वी.भाग-1 MPSC | By Nagesh Patil
? जगाचा प्राकृतिक भूगोल स्टेट बोर्ड इ.11 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भारताच्या प्राकृतीक भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 11 वी जगाचा प्राकृतिक भूगोल भाग-1 मध्ये ▪️जगाची प्राकृतिक रचना ▪️भू-हालचाली ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड जगाचा प्राकृतिक भूगोल STATE BIARD इ.11 वी.भाग-2 MPSC | By Nagesh Patil
? जगाचा प्राकृतिक भूगोल स्टेट बोर्ड इ.11 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भारताच्या प्राकृतीक भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 11 वी जगाचा प्राकृतिक भूगोल भाग-2 मध्ये ▪️हवामान ▪️जलप्रणाली व जलसंपदा ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड जगाचा प्राकृतिक भूगोल STATE BIARD इ.11 वी.भाग-3 MPSC | By Nagesh Patil
? जगाचा प्राकृतिक भूगोल स्टेट बोर्ड इ.11 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भारताच्या प्राकृतीक भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 11 वी जगाचा प्राकृतिक भूगोल भाग-3 मध्ये ▪️महासागर व सागरी परिसंस्था ▪️वने ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड जगाचा प्राकृतिक भूगोल STATE BIARD इ.11 वी.भाग-4 MPSC | By Nagesh Patil
? जगाचा प्राकृतिक भूगोल स्टेट बोर्ड इ.11 वी (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भारताच्या प्राकृतीक भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 11 वी जगाचा प्राकृतिक भूगोल भाग-4 मध्ये ▪️ जीवसंहती व जैवविविधता ▪️ आपत्ती ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.06 वी. भूगोल भाग-1 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 06 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 06 वी भूगोल भाग-1 मध्ये ▪️पृथ्वी आणि वृत्ते ▪️चला वृत्ते वापरुयात ▪️हवा व हवामान ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.06 वी. भूगोल भाग-2 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 06 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 06 वी भूगोल भाग-2 मध्ये ▪️तापमान ▪️महासागरांचे महत्त्व ▪️खडक व खडकांचे प्रकार ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.06 वी. भूगोल भाग-3 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 06 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 06 वी भूगोल भाग-3 मध्ये ▪️नैसर्गिक संसाधने ▪️ऊर्जा साधने ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.07 वी. भूगोल भाग-1 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 07 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 07 वी भूगोल भाग-1 मध्ये ▪️ऋतूनिर्मिती (भाग-१) ▪️सूर्य,चंद्र व पृथ्वी ▪️भरती व ओहोटी ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.07 वी. भूगोल भाग-2 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 07 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 07 वी भूगोल भाग-2 मध्ये ▪️हवेचा दाब ▪️वारे ▪️नैसर्गक प्रदेश ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.07 वी. भूगोल भाग-3 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 07 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 07 वी भूगोल भाग-3 मध्ये ▪️मृदा ▪️ऋतुनिर्मिती भाग-२ ▪️कृषी ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.08 वी. भूगोल भाग-1 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 08 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 08 वी भूगोल भाग-1 मध्ये ▪️ स्थानिक वेळ व प्रमाण वेळ ▪️पृथ्वीचे अंतरंग ▪️आर्द्रता व ढग ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.08 वी. भूगोल भाग-2 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 08 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 08 वी भूगोल भाग-2 मध्ये ▪️ सागरतळरचना ▪️ सागरी प्रवाह ▪️ भूमी उपयोजन ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.08 वी. भूगोल भाग-3 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 08 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 08 वी भूगोल भाग-3 मध्ये ▪️लोकसंख्या ▪️उद्योग ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.09 वी. भूगोल भाग-1(New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 09 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 09 वी भूगोल भाग-1 मध्ये ▪️अंतर्गत हालचाली ▪️बाह्यप्रक्रिया भाग-1 ▪️बाह्यप्रक्रिया भाग-2 ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.09 वी. भूगोल भाग-2(New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 09 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 09 वी भूगोल भाग-2 मध्ये ▪️वृष्टी ▪️सागरजलाचे गुणधर्म ▪️आंतरराष्ट्रीय वार रेषा ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.09 वी. भूगोल भाग-3 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ. 09 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 09 वी भूगोल भाग-3 मध्ये ▪️अर्थशास्त्रीय परिचय ▪️व्यापार ▪️नागरीकरण ▪️वाहतूक व संदेशवहन ▪️पर्यटन ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.10 वी. भूगोल भाग-1 (New Syllabus) By Nagesh Patil
सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ.10 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 10 वी भूगोल भाग-1 मध्ये ▪️स्थान - विस्तार ▪️प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली ▪️हवामान ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
SIMPLIFIED"GEOGRAPHY" STATE BIARD इ.10 वी. भूगोल भाग-2 (New Syllabus) By Nagesh Patil
? सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड भूगोल इ.10 वी (New Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? या लेक्चर मध्ये भूगोलातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा संकल्पनासह समावेश केलेला आहे. ? इयत्ता 10 वी भूगोल भाग-2 मध्ये ▪️नैसर्गिक वनसंपत्ती व प्राणी ▪️लोकसंख्या ▪️मानवी वस्ती ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
Contact Us
Mail Us
abhi.thorbole@gmail.com