Indian Polity Part 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetut adipiscing elit
▪️भारतीय घटनेची निर्मिती प्रकिया
▪️संविधान सभेचे निर्मिती व रचना
▪️संविधान सभेच्या समित्या
▪️भारतीय घटनेचीची वैशिष्ट्ये
▪️विविध देशांचा भारतीय राज्यघटनेवर
     प्रभाव
▪️प्रास्ताविका/ सरनामा
▪️प्रास्ताविकेचे तत्वज्ञान
▪️विविध न्यायालयीन खटले
▪️राज्य निर्मितीची प्रक्रिया
▪️राज्य पुनर्रचना आयोग व समित्या
▪️घटक राज्य व केंद्रशासित
    प्रदेशांची उत्क्रांती राज्य निर्मितीचा क्रम
»परिक्षेच्या शेवटच्या काळात आपली
  स्ट्रॅटेजी काय असावी.
»Revision कधी करावी.
»Revision साठी योग्य वेळ कोणता.
 »Objective प्रश्न किती कधी आणि कसे सोडवावे
Indian Polity Part 2
⬛️ प्रत्येक कलमाची उपकलमासह सविस्तर माहिती-
▪️ मूलभूत हक्क मूलभूत
▪️ मूलभूत हक्काचे महत्व
▪️मूलभूत हक्काचे वैशिष्ट्ये
▪️भाग-3 कलम 12 ते कलम 35 सविस्तर माहिती
1) समानतेचा हक्क कलम 14 ते 18
2) स्वातंत्र्याचा हक्क कलम 19 ते 22
3)शोषणाविरुद्धचा हक्क कलम 23 व 24 4) धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क कलम 25 ते 28 5) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क कलम 29 व 30
6) संपत्तीचा हक्क कलम 31 (44 वी घटना दुरुस्ती 1976)
7) घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क कलम 32
▪️प्राधिलेखाचे प्रकार बंदीप्रत्यक्षीकरण,परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकापृच्छा
»परिक्षेच्या शेवटच्या काळात आपली
  स्ट्रॅटेजी काय असावी.
»Revision कधी करावी.
»Revision साठी योग्य वेळ कोणता.
 »Objective प्रश्न किती कधी आणि कसे सोडवावे
Indian Polity Part 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetut adipiscing elit
This is a paragraph. Click here to edit the text. It's easy. Just click here to add your own content and make changes to it.This is a paragraph. Click here to edit the text. It's easy. Just click here to add your own content and make changes to it.
This is a paragraph. Click here to edit the text. It's easy. Just click here to add your own content and make changes to it.This is a paragraph.
Indian Polity Part 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetut adipiscing elit
This is a paragraph. Click here to edit the text. It's easy. Just click here to add your own content and make changes to it.This is a paragraph. Click here to edit the text. It's easy. Just click here to add your own content and make changes to it.
This is a paragraph. Click here to edit the text. It's easy. Just click here to add your own content and make changes to it.This is a paragraph.
Contact Us
Mail Us
abhi.thorbole@gmail.com