SIMPLIFIED "GeNeRaL ScIeNcE" LECTURE SERIES
8th , 9th, 10th Science 
सिम्प्लिफाईड SCIENCE STATE BOARD | इ. 8 वी. सामान्य विज्ञान भाग-1|General Science | By Nagesh Patil
सामान्य विज्ञान स्टेट बोर्ड इ.8 वी भाग-1 (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? सामान्य विज्ञान इयत्ता - आठवी भाग-1 मध्ये ▪️तारे आणि आपली सूर्यमाला ▪️जैविक विविधता ▪️वातावरणीय दाब ▪️चुंबकत्व ▪️अणूंची संरचना रासायनिक अभिक्रिया आणि त्यांचे प्रकार▪️पेशीरचना व सूक्ष्मजीव या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईड SCIENCE STATE BOARD | इ. 8 वी. सामान्य विज्ञान भाग-2|General Science | By Nagesh Patil
? सामान्य विज्ञान स्टेट बोर्ड इ.8 वी भाग-2 (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? सामान्य विज्ञान इयत्ता - आठवी भाग-2 मध्ये ▪️रोग ▪️प्रकाशाचे परावर्तन ▪️ऊर्जेचे स्त्रोत ▪️विद्युत्प्रवाह ▪️पदार्थाची गुणवैशिष्टये ▪️धातू अधातू ▪️कार्बन आणि कार्बनची संयुगे ▪️हवा ▪️मृदा ▪️शेती ▪️पशुसंगोपन ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईडSCIENCE STATE BOARD|इ.9वी.विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1|Science &Technology|By Nagesh Patil
विज्ञान व तंत्रज्ञान स्टेट बोर्ड इ.9 वी भाग-1 (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? सामान्य विज्ञान इयत्ता - नववी भाग-1 मध्ये ▪️विश्व द्रव्याचे ▪️जाणु या द्रव्य ▪️अणूचे अंतरंग ▪️मोजु या द्रव्याला ▪️पेशी सजीवांचे एकक ▪️जीवन सरल आणि जटिल ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे. ❇️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive
सिम्प्लिफाईडSCIENCE STATE BOARD|इ.9वी.विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2|Science &Technology|By Nagesh Patil
? विज्ञान व तंत्रज्ञान स्टेट बोर्ड इ.9 वी भाग-2 (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? सामान्य विज्ञान इयत्ता - नववी भाग-2 मध्ये ▪️जीवन सभोवतालचे ▪️आरोग्याचा राजमार्ग ▪️दर्जेदार अन्न दर्जेदार जीवन ▪️चल वस्तू ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईडSCIENCE STATE BOARD|इ.9वी.विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-3|Science &Technology|By Nagesh Patil
? विज्ञान व तंत्रज्ञान स्टेट बोर्ड इ.9 वी भाग-3 (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? सामान्य विज्ञान इयत्ता - नववी भाग-3 मध्ये ▪️ गतीविषयक नियम ▪️ओढ : पृथ्वीची ▪️रहस्य : तरंगणार्‍या वस्तूंचे ▪️ऊर्जा : संजीवन ▪️ध्वनीचे संगीत ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईडSCIENCE STATE BOARD|इ.10 वीविज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1Science &Technology|By Nagesh Patil
? विज्ञान व तंत्रज्ञान स्टेट बोर्ड इ. 10 वी भाग-1 (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? सामान्य विज्ञान इयत्ता - दहावी भाग-1 मध्ये ▪️शाळा मूलद्रव्यांची ▪️जादू रासायनिक अभिक्रियांची ▪️रसायन आम्ल आम्लारीचे ▪️तेज विजेचे ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईडSCIENCE STATE BOARD|इ.10 वीविज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 Science&Technology|By Nagesh Patil
विज्ञान व तंत्रज्ञान स्टेट बोर्ड इ. 10 वी भाग-2 (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? सामान्य विज्ञान इयत्ता - दहावी भाग-2 मध्ये ▪️सर्व काही विद्युत चुंबकाविषयी ▪️चमत्कार प्रकाशाचा भाग-१ ▪️चमत्कार प्रकाशाचा भाग-१ ▪️जाणूया धातू अधातू ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
सिम्प्लिफाईडSCIENCE STATE BOARD|इ.10वी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-3Science &Technology|By Nagesh Patil
? विज्ञान व तंत्रज्ञान स्टेट बोर्ड इ. 10 वी भाग-3 (Old Syllabus) सविस्तर विश्लेषण आहे. ? सामान्य विज्ञान इयत्ता - दहावी भाग-3 मध्ये ▪️अद्भुत जग कार्बनी संयुगाचे ▪️रहस्य अंतर्गत जीवनाचे ▪️नियम जीवनाचे ▪️चक्र जीवनाचे ▪️आरेखन आपल्या जनुकांचे ?या सर्व घटकांच्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त लेक्चर आहे. ?अगामी होणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे लेक्चर आहे.
Contact Us
Mail Us
abhi.thorbole@gmail.com