Simplified CSAT 6th Edition 2021

200 Grams
Be the First to Review
330560 ( 41.07% OFF)
Delivery
Enter pincode for exact delivery dates and charge
Safe and Secure payments.100% Authentic products
Specifications
Publication Date25/10/2021 No. of Pages748
Description

लेखक : डॉ. अजित प्रकाश थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)

» CSAT ची सर्वसमावेशक 200 गुणांची तयारी
» 2013 ते 2020 आयोगाच्या मराठी व इंग्रजी उताय्रांचे सखोल विश्लेषण
» सरावासाठी मराठी व इंग्रजीच्या नवीन उताताय्रांचा विश्लेषणासह समावेश
» आयोगाच्या धर्तीवर सरावासाठी 400 पेक्षा जास्त उतारे
» 2013 ते 2020 आयोगाच्या अंकगणित व बुद्धिमापन चाचणीच्या सर्व प्रश्नांचे घटकनिहाय विश्लेषण
» अंकगणित व बुद्धिमापन चाचणीच्या घटकनिहाय सराव प्रशनांचा विश्लेषणासह समावेश.
» CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त
» तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy.
» कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas
» CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त.
» आपल्या राज्यसेवा 2021-22 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक ठरेल.
Download5th Edition CSAT Simplified Sample Copy(1)(1)