Simplified Krushishastra By Swati Thorat

500 Grams
Be the First to Review
130260 ( 50% OFF)
VIEW BULK PRICING
50 - 500 Units
117
Delivery
Enter pincode for exact delivery dates and charge
Safe and Secure payments.100% Authentic products
Description
» वैशिष्टये -
1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक
2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी
3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण
4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश.
5) भारताच्या व महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अद्ययावत आकडेवारी.
लेखिका
स्वाती थोरात
M.Sc. (Agri), L.L.B.
सहायक राज्यकर आयुक्त
संकल्पना
डॉ. अजित थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
DownloadSimplified Krushishastra Sample Copy