Simplified Year Book 2020

200 Grams
Be the First to Review
150290 ( 48.28% OFF)
Sold Out
This item is currently sold out
Description

सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी Year Book 2020 » 13 व्या अंकासह » 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2019 दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश » आगामी राज्यसेवा,संयुक्त गट ब आणि गट क परीक्षा आणि विविध जिल्हा स्तरीय परिक्षेकरिता उपयोगी» राज्यसेवा परीक्षेला एकूण 35 ते 40 प्रश्नांची तयारी

DownloadSimplified Year Book Sample Copy(1)